Parkstad Limburg databank

Vestigingen: Afvalinzameling/-behandeling, voorbereid.recycling

Aantal vestigingen in afdeling 38 (Afvalinzameling/-behandeling, voorbereid.recycling) ingedeeld volgens de standaardbedrijfsindeling 2008 (SBI) van het CBS. Voor een definitie van het begrip 'vestiging' wordt verwezen naar de indicator 'vestigingen: totaal'. De lettercode (E) komt overeen met de sectieindeling.